Obezitenin Psikolojik Etkileri

Vücudun aşırı yağlanması ile oluşan obezite, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olmaktadır. Hastanın genel sağlık durumu dışında obezitenin psikolojik etkileri de hastayı olumsuz etkileyebilir. Obezitenin psikolojik etkileri kişinin sosyal yaşamında çöküntülere neden olmaktadır.

Hastanın sosyal faaliyetlerini de etkileyen obezite, depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açabilir. Psikolojik açıdan olumsuz etkilenen hastalar, çöküntü yaşamaları halinde zayıflama yöntemlerini yeterince yerine getirmeyerek obezite eğilimlerini tetiklemektedir.

Obezitenin psikolojik etkileri

Obezitenin Yol Açtığı Hastalıklar

Birçok sağlık problemini beraberinde getiren obezitenin psikolojik etkileri kadar genel sağlığa etki eden fizyolojik etkileri de bulunmaktadır. Obezitenin yol açtığı hastalıklar arasında en yaygın olarak görülen şeker hastalığıdır. Obezitenin yol açtığı hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Diyabet: Obeziteye bağlı olarak gelişen en sık görülen kronik hastalıklardandır. İnsanlardaki yağ dokusunun aşırı miktarda artması vücudun insülin hormonuna karşı duyarlılığını azaltmaktadır. Oluşan bu insülin direnci obezitedeki diyabet oluşumunun tetikleyici unsurudur.
 • Hipertansiyon: Hipertansiyon hastalığı, obezite hastalarında normal kilodaki hastalara göre 3 kat daha fazla görülür.
 • Koroner Arter Hastalığı: Obez hastalarda karında oluşan yağlanma kalbin üzerine baskı yaparak kalbin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
 • Safra Kesesi Hastalıkları: Safra kesesinde üretilen safra sıvısının içeriğinde üretilen kolesterolün kandaki değerinin normalin üzerine çıkması safra kesesinde hasara neden olabilir.
 • Felç: Vücudun bir bölümünde kasların istemli olarak hareket ettirilememesi felç ya da halk arasında inme olarak tanımlanmaktadır. Obezite hastalarında felç görülme riski yüksektir.
 • Astım: Astım hastalığı obez bireylerde normal kilodaki hastalara göre daha ağır seyreder.
 • Psikolojik Hastalıklar: Tıbbi komplikasyonlar dışında obezite hastalığı birçok psikolojik hastalığa da neden olmaktadır. Obez hastalar genel olarak toplum içinde hoş görülmeme, dışlanma gibi sorunlara maruz kalmaktadır.

Obezitenin Psikolojik Etkileri

Obezitenin Psikolojik Etkileri Nelerdir?

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlıklı sorunlarından olan obezite fiziksel etkileri kadar psikososyal olarak da birçok olumsuz duruma neden olmaktadır. Obezitenin psikolojik etkileri çocukluk döneminden itibaren yetişkinlik dönemine kadar kişiyi okul hayatında, iş hayatında ve sosyal ortamlarda olumsuz etkiliyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda obezite hastaları normal vücut ağırlığına sahip kişilere oranla sosyal çevrelerinde daha az aktif olma eğilimindedir. Obezitenin psikolojik etkileri arasında; düşük özgüven, depresyon ve anksiyete, yüksek kaygı durumları, cinsel bozukluklar, uyku ve kişilik bozuklukları görülmektedir. Hayatlarında güvensiz ve sosyal çevrelere zor adapte olma durumları yaşayan obezite hastaları zamanla kişisel değerlerini kaybetmektedir. Bu sebeple hastaların vakit kaybetmeden tedavi olması gerekir. 

Obezitenin psikolojik etkileri

Depresyon ve Obezite

Obezitenin sebep olduğu psikolojik sebepler arasında en sık rastlanılan depresyondur. Depresyon nedeni ile hastalarda aşırı yeme, içme durumları meydana gelebilir. Ayrıca obezite hastası kişilerde kişilik bozuklukları, somatoform bozuklukları gibi problemlerde oluşabilir. Dünya Sağlık Örgütü açısından obezite bir salgın olarak kabul edilmektedir. Yeterli çabayı göstermiş ancak kilo verme işlemini tamamlayamamış hastalar için obezite ameliyatları önerilmektedir. 

Diyet ve ameliyat yöntemleriyle kilo verme işlemlerini başarılı şekilde tamamlamış hastaların psikolojik yönden hayata adapte olmaları, sosyal durumları açısından gelişmelere olanak sağlamaktadır. Biyolojik etkenlerin yanında obezite hastalığı için psikolojik durumlar da göz ardı edilmemelidir. Obezite tedavi aşamasına gelindiğinde kişinin psikolojik unsurları göz önünde bulundurulmalıdır.

Obezitenin Tedavisi

Diyet ve egzersiz yöntemleri ile başarılı olamayan hastaların obezite cerrahisi ile ameliyat yöntemlerini denemeleri kaçınılmazdır. Sağlık ve sosyal açıdan hayatlarını yoluna koymak isteyen hastalar cerrahi yöntemler ile hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Hastalara cerrahi tedavi öncesi; diyet tedavisi, egzersiz tedavisi uygulanmaktadır. Ancak uygulanan tüm tedavi yöntemlerinin başarısız olması durumunda cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır. Obezite cerrahisinde hastaya uygulanan tedaviler şu şekildedir;

 • Tüp Mide Ameliyatı
 • Gastrik Bypass Ameliyatı
 • Mide Botoksu
 • Mide Balonu

 Bir cevap yazın